מידע נוסף: [email protected] יקב זאוברמן פינס 50 גדרה ת.ד 32 מיקוד 70700 טלפון: 08-8594680

חזור ליקבים בדרום | חזור ליקבים